Logo
HNX HOSE GDTT HOSE
Công ty cổ phần chứng khoán BETA

BẢNG GIÁ GDTT - HNX

 - 
English Tiếng việt
Chào mua
STT Mã CK Giá KL Mã CTCK Thời gian
Chào bán
STT Mã CK Giá KL Mã CTCK Thời gian
Thực hiện
STT Mã CK Trần Sàn TC Giao dịch thỏa thuận KL GD khớp lệnh Tổng KL giao dịch
Giá KL Tổng KL Tổng GT
ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG - ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU
HOẠT ĐỘNG NHANH VÀ ỔN ĐỊNH NHẤT TRÊN TRÌNH DUYỆT GOOGLE CHROME / INTERNET EXPLORER 7.0+ / FIREFOX 2.0+
Top
Copyright © 2009 Công ty cổ phần chứng khoán BETA
Website : www.bsi.com.vn